Vynechání menstruace nemusí vždy nutně znamenat těhotenství

Menopauza už nejspíš postihla i Vás. Nejdřív jste měla velké obavy, zda nejste náhodou těhotná. Naštěstí se vše velmi brzy vysvětlilo. Vynechání menstruace je často prvním příznakem nastupujícího ženského přechodu, který se občas u žen objeví doopravdy ze dne na den. Prozatím se cítíte báječně. Nemáte žádné jiné příznaky. Dokonce Vás netrápí ani návaly horka. Třeba vše bude probíhat bez větších problémů.

Nepravidelná menstruace může být první příznak nastupujícího přechodu

Menopauza Vám změnila život. Doposud jste neměla skoro žádné zdravotní problémy. Nyní se však necítíte vůbec dobře. Na nepravidelnou menstruaci jste si již zvykla. Návaly horka jsou sice nepříjemné, ale snažíte se s horkem prostě bojovat. Nejhorší jsou výkyvy nálad, které jsou doopravdy obtěžující. Vaše náladovost komplikuje život nejen Vám, ale i ostatním rodinným příslušníkům.