Použité materiály

Jak lze předpokládat, základem je pevná nosná konstrukce. Nejdůležitější je ale samozřejmě vlastní vnitřní vana. Ty jsou dnes vyráběny z různých speciálně vyvinutých materiálů. Musí být totiž nejen dostatečně pevné, ale taky musí mít určitou pružnost, vzhledem k výkyvům teplot, při nichž se používají, ale i kvůli třeba nerovnoměrnému zatížení, není-li rovnoměrně obsazena. Jednou z nejdůležitějších částí jsou samozřejmě tlaková čerpadla a kompresory. Ty vytváří dostatečný tlak vody do trysek a bublinky. Musí být nejen výkonné a trvanlivé, ale současně dostatečně tiché a bez vibrací.

Venkovní vzhled

Pomineme-li pohodlné, vodě odolné opěrky hlavy, madla a další vychytávky, velice důležitou částí vířivek je také ohřevné těleso, vyhřívající vodu na požadovanou teplotu, pak filtry, které vodu stále čistí a nakonec venkovní obložení. Opět buď plastové, nebo speciální dřevěné, odolné vodě a nepřízni počasí.