Bez pomoci to nejde

Bez pomôci partnerov by takéto projekty na opatrovanie detí nemohli vzniknúť ani dospela do fázy realizácie. Vďaka tejto spolupráci sú v pláne tzv. Workshopy pre jednotlivé typy  služieb. Na jeseň majú také prebehnúť stáže v rakúskych zariadeniach. Projekty využívajú viacročné skúsenosti Rakouského partnera. Projekty sú spolu financovanie Európsku úniu z programu Evropske územnej spolupráce Rakúsko-Česká republika.

Príjemné rodinné prostredie

Centrum v Bratislave na opatrovanie detí od 1 do 6 rokov. V ich centre sa nachádzajú 3 triedy pre dievčatá a chlapcov rôzneho veku. Kapacita každej z tried je 5 potomkov, malý kolektív zaručí maximálnu individuálny prístup a nízku chorobnosť vašich ratolestí. Takéto rodinné prostredie vytvorí pocit bezpečia a istoty počas celého dňa. Kvalifikovaný personál so skúsenosťami prihliada na individuálne potreby a vek ratolestí. Vzdelávanie je v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, presne tak, ako v škôlkach štátnych.

Bez pomoci to nejde
4 (80%)3